Adatvédelem

1. Hatálya
A jelen adatvédelmi irányelv a Wuppermann AG (a továbbiakban „Wuppermann”) cégre, valamint a konszern minden egyéb cégére érvényes.

2. Az adatfeldolgozás célja
A Wuppermann munkatársai, partnerei, ügyfelei és beszállítói személyes adatait üzleti tevékenységéhez, valamint az azzal összefüggő törvényi és szerződéses követelmények teljesítése céljából dolgozza fel.

2.1 Az ügyfelek adatainak feldolgozása
A Wuppermann az érdeklődők és az ügyfelek által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat ajánlatok készítése, megbízások bonyolítása, valamint az ezzel összefüggő szerződéses és jogi kötelezettségek teljesítése céljából dolgozza fel. A jogi kötelezettségek teljesítése céljából az adatok emellett a hatóságok és a közjogi intézmények felé is továbbításra kerülnek.

2.2 Álláskeresők
Az álláspályázat során megadott elérhetőségeket és a pályázati anyagot a munkaviszonyra jelöltek kiválogatása céljából elektronikusan dolgozzuk fel.

A pályázat esetleges elutasítása során a pályázati anyagokat nyilvántartásba vesszük, amennyiben Ön ehhez hozzájárul.

2.3 Weboldal és sütik
2.3.1. Adatok rögzítése

Internetes kínálatunk felkeresése esetén az Ön számítógépe által pillanatnyilag használt IP-cím, a dátum, az időpont, a böngésző típusa, az Ön számítógépének operációs rendszere, valamint az Ön által megtekintett oldalak terjedelme rögzítésre kerül. A személyes adatokra történő visszakövetkeztetés így számunkra nem lehetséges, de nem is áll szándékunkban.

Az Ön által számunkra pl. e-mailben megadott személyes adatait (pl. az Ön neve és elérhetőségei) csak az Önnel folytatott levelezésre és arra a célra dolgozzuk fel, amire Ön az adatait a rendelkezésünkre bocsátotta.

Garantáljuk, hogy az Ön személyes adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha erre törvény kötelez minket, ill. Ön ehhez előzetesen kifejezett hozzájárulását adta. Ha az adatfeldolgozási folyamatok végrehajtásához és bonyolításához harmadik fél szolgáltatásait is igénybe vesszük, akkor ennek során betartjuk a német Szövetségi Adatvédelmi Törvény (BDSG) előírásait.

2.3.2. A tárolás időtartama
A weboldalunkon keresztül rögzített személyes adatokat csak addig tároljuk, ameddig nem teljesül az, amiért ránk bízták azokat.

2.3.3. Google Analytics
A jelen weboldal a Google Analytics szolgáltatást, a Google Inc. („Google“) webelemzési szolgáltatását használja. A Google Analytics ún. „sütiket”, azaz az Ön számítógépén tárolt kisméretű szövegfájlokat használ annak elemzésére, hogy Ön miként használja a weboldalt. A weboldal használatáról rögzített információkat a sütiken keresztül általában a Google USA-beli kiszolgálójára továbbítják és ott tárolják. Ha azonban a weboldalon aktív az IP-anonimizálás, akkor a Google az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamaiban, ill. az Európai Gazdasági Térség egyéb szerződött államaiban előzetesen lerövidíti. A teljes IP-címet csak kivételes esetben továbbítják a Google USA-beli kiszolgálójának, ahol azután szintén lerövidítésre kerül. A Google jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogy Ön hogyan használja a weboldalt, jelentéseket állítson össze a weboldalhoz kapcsolódó tevékenységekről, valamint további, a weboldal és az internet használatával összefüggő szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetőjének. A Google Analytics használatával az Ön böngészője által továbbított IP-cím nem kerül hozzárendelésre a Google többi adatához. A sütik tárolását böngészője megfelelő beállításában letilthatja; felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a jelen weboldal funkciói nem használhatók teljes terjedelmükben. Emellett a sütik által létrehozott, az Ön weboldalhasználatához kapcsolódó adatok (köztük IP-címének) Google általi rögzítését, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását is megakadályozhatja: ehhez töltse le és telepítse a következő (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) böngésző plugint.

További információk a témában a www.google.com/intl/de/policies/privacy/ hivatkozáson (általános tudnivalók a Google Analytics szolgáltatásról és az adatvédelemről) olvashatók.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy jelen weboldalon a Google Analytics „gat. anonymizeIp();“ funkcióval kibővítve szerepel, mely biztosítja az IP-címek névtelen rögzítését (ang. IP-Masking).
A Google Analytics adatrögzítését megakadályozhatja, ha a következő hivatkozásra kattint. Ekkor tárolásra kerül egy ún. Opt-Out süti, mely a jelen weboldal jövőbeli felkeresése esetén megakadályozza az Ön adatainak rögzítését.
Google Analytics letiltása

2.3.4. Videók beágyazása
A feldolgozás felelőse ezen internet oldalakra YouTube elemeket integrált. A YouTube egy videó tároló portál, amely a videó publikálója számára lehetővé teszi a videoklipek ingyenes beállítását és más felhasználók számára az ugyancsak ingyenes megtekintést, értékelést és kommentálást. A YouTube mindenféle videó publikálást lehetővé tesz, ezért teljes film- és tévéműsorok, valamint zenei videók, bemutatók és felhasználók által készített videók is megtalálhatók az internetes portálukon.

A YouTube üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. A YouTube, LLC a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA leányvállalata.

Ezen internetes oldalakon minden egyes olyan oldal megnyitásakor, amelyet a feldolgozó üzemeltet és amelybe YouTube komponenst (YouTube videót) integráltak, az érintett személy által használt információtechnológiai rendszeren az adott YouTube-komponens az internet böngészőt arra utasítja, hogy a YouTube oldalról töltse le a megfelelő YouTube-komponens egy példányát. A YouTube-bal kapcsolatban bővebb információk itt találhatók: www.youtube.com/yt/about/de/. Ezen a technikai eljáráson keresztül a YouTube és a Google tudomást szerez róla, hogy az érintett személy internetes oldalaink közül konkrétan melyeket kereste fel.

Amennyiben az adott személy ezzel egyidejűleg bejelentkezett állapotban van a YouTube-on, akkor a YouTube a YouTube-videót tartalmazó oldal megnyitásakor tudni fogja, hogy az érintett személy mely konkrét internetes oldalunkat látogatta meg. A YouTube és a Google gyűjti ezeket az információkat és hozzárendeli őket az érintett személy YouTube-fiókjához.

A YouTube és a Google a YouTube-komponensen keresztül mindig megkapja az információt, ha az érintett személy meglátogatja az internet oldalunkat, ha az érintett személy az oldalunk megnyitásakor a YouTube fiókjába bejelentkezett, ez attól függetlenül megtörténik, hogy az illető rákattint-e a YouTube-videóra avagy nem. Amennyiben az érintett személy ezeknek az információknak a YouTube és Google számára történő elküldését ellenzi, akkor megakadályozhatja úgy, hogy mielőtt az oldalunkat megnyitná, kilép a YouTube fiókjából.

A YouTube által által közzétett adatvédelmi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy hogyan gyűjti, dolgozza fel és használja a személyes adatokat a YouTube és a Google, megtekinthető a www.google.de/intl/de/policies/privacy/ címen.

3. A személyes adatok feldolgozásának alapszabályai
A személyes adatok feldolgozásának szigorú alapszabályai vannak, amelyek az adatok védelmét és biztonságát, valamint az érintettek jogait kezelik az első helyen.

Jogszerűség és átláthatóság
Az adatfeldolgozás jogszerűen, és tisztességes módon történik. Az érintett személy az adatok rögzítésekor tájékoztatást kap a tervezett feldolgozásról és az adatokkal való bánásmódról. Az érintetteket ennek megfelelően legalább a következő pontokról tájékoztatni kell:

  • Az adatfeldolgozás felelőse
  • Az adatfeldolgozás célja
  • Az adatfeldolgozás jogalapja

Rendeltetés
Az adatok rögzítése és feldolgozása meghatározott, egyértelmű és törvényes célokból történik. Az adatok feldolgozása nem végezhető e célokkal ellentétesen.  

Adatminimalizálás
Csak azok az adatok kerülnek rögzítésre és feldolgozásra, amelyekre a megadott célokhoz feltétlenül szükség van. Ha ezt az adott cél elérése lehetővé teszi, és a ráfordítás nem ésszerűtlen mértékű, akkor csak anonimizált adatok kerülnek feldolgozásra.

Tárolásra vonatkozó korlátozás és törlés
A személyes adatok azonnal törlésre kerülnek, amennyiben már nem szükségesek arra a célra, amire eredetileg rögzítették őket és a törlést a törvény által előírt megőrzési kötelezettség sem akadályozza meg.

Amennyiben adott esetben jogos érdek fűződik az adatokhoz, úgy azokat továbbra is megőrizzük mindaddig, amíg a jogos érdek jogilag nem tisztázódik.

Adatbiztonság
A személyes adatokra titoktartási kötelezettség vonatkozik. Az adatokat bizalmasan kell kezelni, és ésszerű szervezési, ill. technikai intézkedésekkel védeni kell azokat illetéktelen hozzáférés, jogtalan manipuláció vagy továbbadás, valamint elvesztés és megsemmisülés ellen.

Tárgyi pontosság
A személyes adatokat pontos, hiánytalan és aktualizált állapotban kell tartani. Az elavult, helytelen, ill. hiányos adatok korrigálására megfelelő intézkedéseket kell tenni.

4. Titoktartási kötelezettség
A Wuppermann, valamint a konszern leányvállalatainak összes munkatársa a szerződés által titoktartásra van kötelezve, és rendszeres oktatásban, képzésben részesül a személyes és egyéb kritikus adatok biztonságos kezeléséről.

5. Adatbiztonság
Az adatok bizalmasságának, rendelkezésre állásának és integritásának védelmét a Wuppermann lényeges feladatának tekinti. Ugyanez érvényes az üzleti titkokra, az ügyféladatokra, a személyes adatokra és egyéb kritikus információkra is.

E célra korszerű, a nemzetközileg elismert bevált gyakorlatnak megfelelő technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket, valamint biztonsági szabványokat léptettünk életbe, és azokat folyamatosan fejlesztjük.

6. Adatvédelmi megbízott
Ha kérdései merülnek fel a személyes adatainak rögzítésével, feldolgozásával vagy felhasználásával kapcsolatban, ill. az adatokkal kapcsolatos tájékoztatást, helyesbítésüket, tiltásukat vagy törlésüket szeretné kérni, kérjük, postai úton vagy e-mailben forduljon az alábbi címek egyikéhez. Ezeken a címeken Ön bármikor lekérdezheti, módosíthatja, tilthatja vagy töröltetheti a nálunk tárolt adatait.

Az EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében felelős szervezetek az alábbiak:

Leverkusen, Németország
Ottostraße 5
D-51381 Leverkusen
Telefon +49 2171 50 00 800
datenschutz(at)wuppermann.com

Moerdijk, Hollandia
Vlasweg 15
Havenno. 175
NL-4782 PW Moerdijk
Telefon +31 168 357 100
gegevensbescherming_wsn(at)wuppermann.com

Altmünster, Ausztria
Großalmstraße 7
A-4813 Altmünster
Telefon +43 50 910 500
datenschutz_wmt(at)wuppermann.com

Judenburg, Ausztria
Gußstahlwerkstraße 23
A-8750 Judenburg
Telefon +43 50 910 400
datenschutz_wa(at)wuppermann.com

Małomice, Lengyelország
Ul. Fabryczna 3
PL-67-320 Malomice
Telefon +48 68 3780 - 101
rodo_wpl(at)wuppermann.com

Győri telephely, Magyarország
H-9071 Gönyű, 098/2 Hrsz
Telefon + 36 30 515 3685
adatvedelem_wh(at)wuppermann.com

Bukarest, Románia
Str. Frumoasa Nr. 41, Pod, Birou 2 Sector 1
RO-010986 Bucureşti
Romania
Telefon +40 (0) 31 620 08 66
protectiadatelor_ro(at)wuppermann.com

7. Az érintettek jogai
Minden olyan érintettnek, akinek személyes adatait a Wuppermann feldolgozza, bármikor lehetősége van hivatkozni a saját érintetti jogaira, és azokat érvényesíteni a Wuppermann adatvédelmi megbízottjánál.

Érintetti jogainak gyakorlásához bármikor fordulhat írásban a datenschutz(at)wuppermann.com e-mail címéhez, ill. az illetékes felelős kapcsolattartási címéhez.

Tájékoztatás
Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek arról, hogy mely személyes adataik kerülnek feldolgozásra, és mi célt szolgál az illető adatfeldolgozás.

Helyesbítés
Az érintettek jogosultak az őket érintő helytelen személyes adatok haladéktalan helyesbítését követelni.

Korlátozás
Az érintett személyek jogosultak a feldolgozás korlátozására, ha az őket érintő adatok helyessége vitatott, a feldolgozás jogtalan, az adatokra már nincs szükség a feldolgozáshoz, ill. az érintett személyek megtagadták a feldolgozást.

Visszavonás
Az érintettek jogosultak az őket érintő személyes adatok feldolgozása ellen bármikor tiltakozni.

Átruházhatóság
Az érintett személyek jogosultak az őket érintő, a Wuppermann rendelkezésére bocsátott személyes adatokat rendezett, általános használatban levő, géppel olvasható formátumban kézhez venni. Az érintettek emellett jogosultak ezen adatok másik felelősre történő átruházását követelni, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Az átruházhatóság csak az olyan személyes adatokra érvényes, amelyek feldolgozása automatikus eljárásokkal történik.

Törlés – Elfelejtéshez való jog
Az érintett személyek jogosultak az őket érintő személyes adatok haladéktalan törlését követelni, amennyiben az adatok feldolgozásának jogi alapja hiányzik vagy megszűnt, az adatfeldolgozást megtagadják, az adatfeldolgozás jogtalan, és a törlést nem teszi lehetetlenné semmilyen, törvény által előírt kötelező megőrzési idő.

Az adatbiztonság jelentősége az érintetti jogok vonatkozásában is nagy, ezért az érintetti jogok érvényesítése kizárólag az érintett személy kétséget kizáró azonosítása után lehetséges.

Emellett az érintett személyeknek minden esetben joguk van fellebbezni az adatvédelmi hatóságnál.

8. Adatok átadása
A személyes adatok cégcsoporton kívüli, ill. nem EU-országbeli címzetteknek történő továbbítása kizárólag az érvényes törvényeknek megfelelően, jogszerűen, a legszigorúbb bizalmasság és adatbiztonság betartásával történik.

Az adatfeldolgozások teljes cégcsoportra kiterjedő bonyolítása keretében személyes adatok kerülnek átadásra a Wuppermann csoport vállalatai között.


A Wuppermann az adatfeldolgozáshoz különböző adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozói szerződés minden adatfeldolgozót kötelez a törvényben előírt adatvédelmi követelmények betartására.

9. Folyamatos ellenőrzés és továbbfejlesztés
A Wuppermann nagy hangsúlyt helyez a minőség és a folyamatok állandó továbbfejlesztésére.

Az adatvédelmi irányelvek és az érvényes törvényi szabályozások betartását, valamint az adatvédelmi és adatbiztonsági intézkedések hatásosságát folyamatosan mérjük és növeljük az adatvédelmi intézkedések optimális végrehajthatóságának biztosítása érdekében.