Dit is hoeveel CO2 u bespaart met onze bandverzinklijn in Moerdijk!

CO2-besparing*

0 t


*Komt overeen met het CO2-equivalent van:

0 Bomen als CO2-reservoirs
0 gereden autokilometers
0 mensen (jaarlijkse uitstoot per hoofd van de bevolking)

foto:

Strategisch actieplan voor klimaatbescherming

Duurzaamheid is voor Wuppermann een vorm van ecologisch en economisch handelen, die voor de huidige en toekomstige generaties vergelijkbare of betere levensvoorwaarden waarborgt. Als familiebedrijf met een lange traditie voelen wij ons verplicht tegenover toekomstige generaties en stellen wij ons ambitieuze en concrete doelen op het gebied van klimaatbescherming: Het productieproces van de Wuppermann Groep moet in 2027 100% CO2-neutraal zijn.

Zonnepanelen bij Wuppermann

Sinds oktober 2023 wekt Wuppermann op alle vijf productielocaties en in het hoofdkantoor in Leverkusen stroom op uit zonnepanelen installaties. Het geïnstalleerde nominale vermogen bedraagt meer dan 4.500 kWp en dekt daarmee ongeveer 5% van de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van de groep.

Tot nu toe opgewekte energie:
1.892 MWh

Periode: 2024, Prestatiegegevens: Alle locaties

Laatst bijgewerkt: 25.06.2024

Heat-to-coat proces van Wuppermann bespaart tot 54% CO2

In een onderzoek met het Fraunhofer UMSICHT Instituut, was het mogelijk om vast te stellen: Het verzinkingsproces inclusief nabehandeling en zink veroorzaakt 0,080 t CO2-eq./t in de vestiging Moerdijk in Nederland (WSN). Het referentieproces veroorzaakt een CO2-uitstoot van 0,173 t CO2-eq./t. Dit resulteert in een CO2-besparing van 54%. De vestiging Judenburg in Oostenrijk (WA) produceert 0,089 t CO2-eq./t CO2-uitstoot, wat overeenkomt met een voordeel van 49%. In de vestiging Győr in Hongarije (WH) bedraagt de CO2-uitstoot 0,116 t CO2-eq./t, wat neerkomt op een voordeel van 33%. Dit omvat de emissies van de productie van het zink en de verbruikte elektriciteit. Het milieueffect van het voormateriaal warmgewalst bandstaal is niet in deze berekening opgenomen.Energie-efficiëntie en recycling bij de verwerking van staal

Energie-efficiëntie is het resultaat van vele kleinere en grotere maatregelen. Daarom worden er voortdurend energie-efficiëntiemaatregelen ontwikkeld en uitgevoerd als onderdeel van een continu verbeteringsproces (CIP). De energiebehoefte in verhouding tot het productievolume moet op deze manier voortdurend worden verminderd. In de regel leiden deze maatregelen niet alleen tot een verlaging van de kosten, maar ook tot een vermindering van de CO2-uitstoot.

Grondstoffen zoals erts, staal en zink zijn schaarse hulpbronnen die tegen hoge kosten worden ontgonnen. Dit maakt het des te belangrijker om deze hulpbronnen spaarzaam te gebruiken en ze terug te brengen in de materiaalkringloop. Het helpt dat staal 100% recycleerbaar is. Maar wij houden ook alle procesrelevante grondstoffen, verbruiksgoederen en voorraden in het oog. Ons doel is ervoor te zorgen dat alle materialen die niet als producten aan onze klanten worden geleverd, volledig worden gerecycleerd. Vandaag bedraagt dit recyclagepercentage al meer dan 99 % op de twee grote galvaniseringssites. Het resterende afval wordt systematisch onderzocht en moet zo snel mogelijk recycleerbaar worden.

CO2-neutrale productie

Wuppermann produceert jaarlijks ongeveer een miljoen ton bandverzinkt staal volgens het zogenaamde "heat-to-coat"-proces. In 2022 toonde het Fraunhofer Instituut aan dat dit proces tot 54 % CO2 bespaart in vergelijking met conventionele verzinkprocessen op basis van fossiele brandstoffen. Bij de gebruikelijke koudbandverzinkprocédés moet de staalband worden gegloeid tot een temperatuur van 750° C in een grote gloeioven die met aardgas of metallurgisch gas wordt gestookt. Het verbrandingsproduct is CO2, dat vrijkomt in de atmosfeer. De band moet vervolgens worden afgekoeld tot de verzinkingstemperatuur. Het heat-to-coat proces van Wuppermann maakt gebruik van een kleine, inductief - d.w.z. elektrisch - verwarmde bandverwarmingsoven, die de staalband in enkele seconden tot de galvanisatietemperatuur van 460 - 480° C verwarmt. Met elektriciteit als belangrijkste energiebron is de elektriciteitsmix de belangrijkste hefboom voor een CO2-neutrale productie. Met het oog op onze ambitieuze doelstelling wijzigen wij dan ook geleidelijk onze elektriciteitsmix in aankoop van hernieuwbare energiebronnen. De eerste maatregelen zijn reeds ten uitvoer gelegd. Zo betrekt de onderneming sinds begin 2021 uitsluitend groene stroom van haar productievestigingen in Oostenrijk. De Nederlandse vestiging in Moerdijk schakelt in 2022 volledig over op elektriciteit uit windenergie. In 2022 waren fotovoltaïsche installaties beschikbaar voor eigen elektriciteitsproductie in de vestigingen Györ in Hongarije en Altmünster en Judenburg in Oostenrijk. Deze drie installaties hebben ongeveer 2,5 GWh elektriciteit opgewekt. Inmiddels hebben alle vijf productievestigingen een eigen zonnestroominstallatie in bedrijf.

CO2-neutrale groep

Aangezien het grootste deel van alle emissies rechtstreeks verband houdt met productieprocessen, is dit de duidelijke prioriteit van onze activiteiten ter bescherming van het klimaat. Bovendien veroorzaken de bedrijfsactiviteiten van Wuppermann nog meer emissies, die wij tot 2030 systematisch zullen registreren en consequent zullen reduceren, zodat de gehele Wuppermann-groep aan het einde van dit decennium CO2-neutraal zal zijn.

Naar boven
Wij nemen gegevensbescherming serieus

Er zijn slechts een paar soorten cookies op onze website: technisch noodzakelijke cookies die de functionaliteit van de website waarborgen, cookies om anonieme statistieken te kunnen verzamelen (Matomo) en cookies om te bepalen of externe media-elementen rechtstreeks mogen worden geladen. U kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen/aanpassen via de link in de voettekst van de pagina (Cookie-instellingen).

Waar gebruiken we cookies voor...

Naast de technisch noodzakelijke cookies gebruiken wij cookies om anonieme statistieken te verzamelen (Matomo). Wij gebruiken deze alleen intern om uw bezoek aan de site zo aangenaam mogelijk te maken. De gegevens worden nooit voor andere doeleinden gebruikt of zelfs toegankelijk gemaakt voor derden. Onze website biedt ook een groot aantal video's die worden gehost door derden (zoals Youtube en Vimeo). Als u de integratie van externe media-inhoud toestaat, worden alle video's weergegeven zonder verdere individuele query navraag.

Dank u, uw cookie-instellingen zijn opgeslagen.