Wuppermann verzinkproces bespaart tot 54% CO2 vergeleken met marktstandaard

Leverkusen, 06.02.2023 - De Wuppermann-groep heeft het gerenommeerde Fraunhofer Instituut voor Milieu-, Veiligheids- en Energietechnologie (UMSICHT) opdracht gegeven de milieueffecten van het heat-to-coat-bandverzinkingsproces van de Wuppermann Groep ten opzichte van het conventionele koudbandverzinkingsproces opnieuw te evalueren. De studie omvat nu ook de nieuwste verzinklijn van de groep in Hongarije. Voor het eerst werd ook een onderzoek uitgevoerd voor de buizenfabrieken.

Daartoe heeft het team onder leiding van Jochen Nühlen, Business Development Manager bij Fraunhofer UMSICHT, een levenscyclusanalyse opgesteld op basis van DIN EN ISO 14040 en de milieueffecten geëvalueerd als klimaatimpact in ton CO2 -equivalenten per ton thermisch verzinkt staalband (t CO2 -eq./t). Het resultaat: De maatregelen die sinds het laatste onderzoek naar het basisjaar 2018 zijn genomen, hebben effect. Het CO2 voordeel van het Wuppermann-proces daar waar de toepassingsgebieden voor verzinkt warmgewalst bandstaal en verzinkt koudgewalst bandstaal elkaar overlappen is nu nog groter - als voor één toepassing zowel het gebruik van koudgewalst als warmgewalst staal technisch mogelijk is.

Het verzinkingsproces inclusief nabehandeling en zink veroorzaakt 0,080 t CO2 -eq./t in de vestiging Moerdijk in Nederland (WSN). Het referentieproces veroorzaakt CO2 emissies van 0,173 t CO2 -eq./t. Dit resulteert in een CO2 besparing van 54%. In de vestiging Judenburg in Oostenrijk (WA) worden 0,089 t CO2 eq./t CO2 emissies geproduceerd, wat overeenkomt met een voordeel van 49%. Bij de locatie in Győr, Hongarije (WH), bedragen de CO2 emissies 0,116 t CO2 eq./t, wat neerkomt op een voordeel van 33%. Dit omvat de emissies van de productie van het zink en de verbruikte elektriciteit. De milieueffecten van het voormateriaal voor warmgewalst bandstaal zijn niet in deze analyse opgenomen.

Een van de belangrijkste redenen voor de zeer lage waarde in de vestiging Moerdijk in Nederland is, naast de vele maatregelen ter vermindering van het specifieke energieverbruik, de overschakeling op elektriciteit uit windenergie op basis van Europese certificaten van oorsprong. De grootste bijdrage aan de CO2 emissies van het Wuppermann-proces - en dus ook de belangrijkste hefboom voor verdere emissiereducties - wordt namelijk geleverd door de elektrische energie die nodig is voor het geïntegreerde beits- en verzinkproces. En dit is een van de twee grote verschillen met de conventionele koudbandverzinking: in tegenstelling tot het standaardproces gebruikt Wuppermann geen fossiele brandstoffen, maar alleen elektriciteit voor het opwarmen. Wuppermann kan het energie-intensieve herkristallisatiegloeien vermijden, waardoor de maximale temperatuur in het proces ongeveer 450°C bedraagt in plaats van 750°C. Bovendien wordt het grootste deel van het voormateriaal per schip vervoerd, wat ook een positief effect heeft op de CO2 emissies.

Ook de vestiging Judenburg in Oostenrijk heeft een zeer lage waarde dankzij het gebruik van elektriciteit uit waterkracht en windenergie. In Hongarije draagt ook de fotovoltaïsche installatie die in 2022 in gebruik wordt genomen, bij aan het goede resultaat. Met name in de twee vestigingen die met groene stroom worden beleverd, resteert in principe het milieueffect van zink, met elk ongeveer 90% van de gerapporteerde CO2 emissies. De productie en de herkomst van het zink spelen dus een belangrijke rol bij de verdere vermindering van de broeikasgasemissies van de verzinkte producten.

Rekening houdend met de productievolumes van verzinkt staalband in de verschillende vestigingen, resulteert dit in een totale CO2- besparing van ongeveer 60.000 ton in 2022. Klanten kunnen hun individuele besparing berekenen met de CO2 calculator op de website van de Wuppermann Groep.

"Dankzij de eerste studie van Fraunhofer UMSICHT, ongeveer drie jaar geleden, wisten we al dat ons speciale heat-to-coat-proces minder koolstofdioxide uitstoot dan de op de markt gangbare verzinkingsprocessen. Nu zien we tot ons genoegen dat de genomen maatregelen het gewenste effect hebben en ons concurrentievoordeel vergroten", aldus Karsten Pronk, technisch directeur van Wuppermann Staal Nederland B.V.


Lage CO2 emissies ook bij de productie van buizen

De nu voor het eerst onderzochte installaties voor de productie van buizen maken ook indruk met lage CO2 emissies in het productieproces. Ook hier profiteren de twee Oostenrijkse vestigingen in Altmünster en Judenburg van de inkoop van elektriciteit uit waterkracht en windenergie en van hun eigen elektriciteitsproductie door middel van fotovoltaïsche installaties. De levenscyclusanalyse op basis van DIN EN ISO 14040 beschouwt het milieueffect als het klimaateffect van het buisproductieproces in ton CO2-equivalenten per ton in de lengterichting gelaste stalen buis (t CO2 -eq./t). In Judenburg (Oostenrijk) levert het buisproductieproces 0,014 t CO2 -eq./t op, in Altmünster (ook in Oostenrijk) 0,042 t CO2 -eq./t en in Małomice (Polen) 0,070 t CO2 -eq./t. De twee belangrijkste factoren voor het verschil tussen de twee Oostenrijkse fabrieken zijn het vervoer en de verpakking. Deze analyse omvat niet de milieu-effecten van het voormateriaal warmgewalst bandstaal of gebeitst of verzinkt warmgewalst bandstaal.

"Dankzij de levenscyclusanalyse kunnen wij onze klanten belangrijke informatie verstrekken over de CO2-voetafdruk van onze buizenproductie. Tegelijkertijd helpt het ons de actiegebieden te identificeren waarmee we onze milieu-impact op het gebied van de buizen- en profielenproductie verder kunnen verminderen", vat Hubert Pletz, Managing Director van Wuppermann Austria GmbH, samen.

"Het vermijden van CO2-emissies in onze productieprocessen is een belangrijk onderscheidend kenmerk en daarom nu een integraal onderdeel van onze strategie - met het duidelijke doel om alle direct door ons veroorzaakte emissies zo snel mogelijk te vermijden", voegt Johannes Nonn, woordvoerder van de Raad van Bestuur van Wuppermann AG, toe.

De volledige studie vindt u hier.


Perscontact

  • Wuppermann AG
  • Ottostraße 5
  • D-51381 Leverkusen

Sabine Kuhnert

Corporate Communications and Marketing

  • T: +49 2171 5000 814

Janet Dunkel

Corporate Communications and Marketing

  • T: +49 2171 5000 811
Naar boven
Wij nemen gegevensbescherming serieus

Er zijn slechts een paar soorten cookies op onze website: technisch noodzakelijke cookies die de functionaliteit van de website waarborgen, cookies om anonieme statistieken te kunnen verzamelen (Matomo) en cookies om te bepalen of externe media-elementen rechtstreeks mogen worden geladen. U kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen/aanpassen via de link in de voettekst van de pagina (Cookie-instellingen).

Waar gebruiken we cookies voor...

Naast de technisch noodzakelijke cookies gebruiken wij cookies om anonieme statistieken te verzamelen (Matomo). Wij gebruiken deze alleen intern om uw bezoek aan de site zo aangenaam mogelijk te maken. De gegevens worden nooit voor andere doeleinden gebruikt of zelfs toegankelijk gemaakt voor derden. Onze website biedt ook een groot aantal video's die worden gehost door derden (zoals Youtube en Vimeo). Als u de integratie van externe media-inhoud toestaat, worden alle video's weergegeven zonder verdere individuele query navraag.

Dank u, uw cookie-instellingen zijn opgeslagen.