Bevestigingssystemen voor voertuigen

Vangrails leveren een belangrijke bijdrage tot een grotere verkeersveiligheid. Een afzonderlijk onderdeel van de systemen zijn de zogenaamde vangrails van verzinkt staal. Om de weggebruikers veilig te geleiden en hen tegen gevaar te beschermen, worden langs de wegen systemen van stalen vangrails geplaatst om voertuigen die de rijbaan verlaten tot stilstand te brengen, om te leiden of anderszins af te leiden.

Welke soorten galvanisatie zijn goedgekeurd voor stalen vangrails?

Naast de traditionele vangrails van gegalvaniseerd staal volgens DIN EN 1461 was bijvoorbeeld sinds 2008 ook in Duitsland vangrails van verzinkt bandstaal worden geplaatst.

Het Bondsministerie voor Vervoer, Bouw en Stadsontwikkeling (BMVBS) is van mening dat aan de eisen voor de A- en B-balken (onderdeel nrs. 1.00 en 2.00) is voldaan wat betreft veiligheid, duurzaamheid en uiterlijk. Er zijn geen bezwaren tegen het gebruik ervan op Duitse provinciale wegen. De basis voor de goedkeuring werd gevormd door een langdurige test in de praktijk onder leiding en toezicht van het Bundesanstalt für Strassenforschung (BAST) en de FOSTA (Research Association for Steel Application). Ook overheden en instellingen in andere Europese landen beoordelen de voordelen van dit technologische alternatief als zeer positief.

Wat is de besparing op grondstoffen voor vangrails van verzinkt bandstaal?

Atmosferische corrosie wordt hoofdzakelijk beïnvloed door het zwaveldioxidegehalte van de lucht in combinatie met de vochtigheidsgraad. Bovendien is de levensduur bij buitengebruik evenredig met de zinklaagdikte van de respectieve onderdelen.

Gelukkig is de luchtkwaliteit in Europa de laatste decennia sterk verbeterd. Een doeltreffende corrosiebescherming op lange termijn wordt nu in het algemeen bereikt, zelfs met economisch dunnere zinkcoatings. Conventionele coatings op vangrails tot 70 µm worden vervangen door 42 µm dunne coatings. Hierdoor kan zuinig worden omgesprongen met de kostbare grondstof zink, een edelmetaal dat op onze planeet slechts in beperkte hoeveelheden beschikbaar is. Het uitgangsmateriaal voor deze nieuwe generatie FRS-componenten is continu, thermisch verzinkt staal volgens DIN EN 10346. Het continu bandverzinkingsproces kan nauwkeurig worden gecontroleerd en bewaakt. Dit garandeert constante zinklaagdiktes en een homogene oppervlaktekwaliteit over de gehele bandlengte.

Stukverzinkt: De coating bestaat uit ca. 30% zuiver zink aan de oppervlakte, de rest is van een FeZn-legering. De scheuren in de brosse, ijzerrijke deltafase zijn eveneens kenmerkend. (Bron: Wuppermann R & D) Afbeelding
Bandverzinkt: De coating bestaat uit bijna 100 % zuiver zink. De zeer dunne intermetallische FexAly-laag werkt als een hechtmiddel en voorkomt de vorming van een FeZn-legering. (Bron: Wuppermann R & D)

Beste vervormingseigenschappen en veilig gebruik

Het bandverzinkte staal, b.v. 3 mm dik, wordt op rolvormmachines in de gewenste vorm gebracht, geponst en bijgesneden. De uitstekende zinkhechting op het staaloppervlak maakt zeer krappe buigradius mogelijk. De zeer taaie zinklaag barst niet open tijdens het vervormen, corrosiebescherming is ook verzekerd ter hoogte van de buigvlakken. De zinklaag is dus zeer goed bestand tegen zware mechanische belastingen tijdens transport, installatie, contact met voertuigen of steeninslag. Bindstangen van verzinkt band zijn vrij van zinkvlaggen en verdikkingen die verwondingen kunnen veroorzaken. Zij zijn dus ook zeer gemakkelijk te monteren.

Stukverzinkte snijkant
Bandverzinkte snijkanten

Beschermrails met uitstekende corrosiebestendigheid

Op de blootliggende stalen kern aan de buitenranden en de geponste gaten van de afgewerkte trekstangen is de corrosie verwaarloosbaar. Waarnemingen in de praktijk in Duitsland leveren geen bewijs van relevante corrosie op de gestanste en gesneden randen, zelfs niet na 16 jaar. Integendeel, dit is te verwaarlozen. Verbreding bij de schroefgaten of roestpluimen aan de langsranden konden niet worden vastgesteld. De structurele integriteit en de visuele esthetiek van de onderdelen zijn dus gewaarborgd. Deze bevinding wordt verklaard door een
elektro-chemisch mechanisme waarbij het minder edele metaal, zink, oplost als een "opofferingsanode". Dit effect wordt bij stalen vangrails in de hand gewerkt door de bijzonder gunstige oppervlakteverhouding tussen het verzinkte oppervlak en het oppervlak van de gesneden rand.

Duurzame veiligheidssystemen voor voertuigen: Economische efficiëntie, duurzaamheid en behoud van hulpbronnen

Verzinkte vangrails zijn overtuigend door hun economische productie, hun duurzaamheid en hun zuinig gebruik van grondstoffen. De totale kosten van een vangrails met balken van voorverzinkt plaatstaal zijn aanzienlijk lager in vergelijking met andere oplossingen.

Referentieproducten van Wuppermann

  • Verzinkt smalband
  • Zink coatings Z600 en hoger

Technisch productadvies

Neem contact op met

Ons Wuppermann-team helpt u doelgericht bij het vinden van oplossingen.

Vind de juiste contactpersoon
Naar boven
Wij nemen gegevensbescherming serieus

Er zijn slechts een paar soorten cookies op onze website: technisch noodzakelijke cookies die de functionaliteit van de website waarborgen, cookies om anonieme statistieken te kunnen verzamelen (Matomo) en cookies om te bepalen of externe media-elementen rechtstreeks mogen worden geladen. U kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen/aanpassen via de link in de voettekst van de pagina (Cookie-instellingen).

Waar gebruiken we cookies voor...

Naast de technisch noodzakelijke cookies gebruiken wij cookies om anonieme statistieken te verzamelen (Matomo). Wij gebruiken deze alleen intern om uw bezoek aan de site zo aangenaam mogelijk te maken. De gegevens worden nooit voor andere doeleinden gebruikt of zelfs toegankelijk gemaakt voor derden. Onze website biedt ook een groot aantal video's die worden gehost door derden (zoals Youtube en Vimeo). Als u de integratie van externe media-inhoud toestaat, worden alle video's weergegeven zonder verdere individuele query navraag.

Dank u, uw cookie-instellingen zijn opgeslagen.