Ochrona danych

1. Zakres obowiązywania
Niniejsza polityka prywatności obowiązuje dla Wuppermann AG (dalej zwana „Wuppermann“) i wszystkich spółek koncernowych.


2. Cel przetwarzania danych
Wuppermann przetwarza dane osobowe pracowników, partnerów, klientów i dostawców w celu świadczenia czynności handlowej i pełnienia związanych z nią wymagań ustawowych i umownych.


2.1 Przetwarzanie danych klientów
Wuppermann zapisuje i przetwarza udostępnione przez osoby zainteresowane i klientów dane osobowe w celu sporządzenia ofert i wykonywania zleceń oraz spełniania związanych z nimi obowiązków umownych i prawnych. W celu wykonywania obowiązków prawnych dane są przekazywane do urzędów i jednostek publicznych.


2.2 Kandydat
Przetwarzamy elektronicznie przekazane dane kontaktowe i dokumenty aplikacyjne w celu wybrania odpowiednich kandydatów na dane stanowisko.
W przypadku nieprzyjęcia kandydata dokumenty aplikacyjne przechowywane są wyłącznie w ewidencji, o ile wyrażą Państwo na to zgodę.

 

2.3 Strona internetowa i pliki cookie

2.3.1. Gromadzenie danych

Strona internetowa Grupy Wuppermann korzysta z plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych oraz analizy ruchu na stronie. Informacje o Waszym korzystaniu z naszej strony internetowej udostępniamy również naszym partnerom od mediów społecznościowych, reklamy i analizy. Nasi partnerzy mogą łączyć te informacje z innymi informacjami, które im Państwo przekazaliście lub które zebraliście w ramach korzystania z usług. Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na stosowanie naszych plików cookie.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych przy użyciu niezbędnych technicznie plików cookie jest art. 6, § 1 lit. f RODO

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie do celów analizy jest art. 6, § 1 lit. f RODO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę. Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i przekazywane przez niego do naszej strony internetowej. Dlatego też Wy jako użytkownik macie również pełną kontrolę nad użyciem plików cookie. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możecie wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane już pliki cookie mogą być w każdej chwili usunięte. Można to zrobić również automatycznie. W przypadku wyłączenia obsługi plików cookie na naszej stronie internetowej, możliwe jest, że nie wszystkie funkcje strony internetowej mogą być wykorzystywane w pełnym zakresie.

Pod poniższym linkiem mogą Państwo zapoznać się z ustawieniami dotyczącymi używanych plików cookie:

Odnowienie lub zmiana zgody na pliki cookie

Dane osobowe, które nam Państwo przesyłają, na przykład pocztą elektroniczną (np. Państwa nazwisko i dane kontaktowe), będą przetwarzane wyłącznie w celu korespondencji z Państwem i tylko w takim celu, w jakim nam je Państwo udostępnili.

 

2.3.2. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały nam przesłane.

 

2.3.3. Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Waszym komputerze, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki z niej korzystacie. Informacje generowane przez cookie na temat Państwa korzystania z witryny są zazwyczaj przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Google dokona jednak skrócenia Państwa adresu IP na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Was, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia na rzecz operatora strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem z witryny i internetu. Adres IP przesłany z Państwa przeglądarki w ramach procesu Google Analytics nie będzie kojarzony przez Google z innymi danymi. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej; należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić pełne wykorzystanie wszystkich funkcji oferowanych przez tę stronę internetową. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) oraz uniemożliwić przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.google.com/intl/en/policies/privacy/ (ogólne informacje na temat Google Analytics i ochrony danych osobowych).

Należy pamiętać, że na tej stronie internetowej Google Analytics używa dodatkowego kodu "gat._anonymizeIp();" w celu zapewnienia, że adresy IP są zbierane anonimowo (poprzez "maskowanie IP").

Mogą Państwo zapobiec zbieraniu Państwa danych przez Google Analytics klikając na poniższy link. Na komputerze zostanie ustawiona opcja "opt-out cookie", która uniemożliwi w przyszłości zbieranie Państwa danych podczas odwiedzania tej strony: Wyłączenie Google Analytics.

2.3.4. Integracja filmów wideo

Elementy YouTube zostały zintegrowane z tą stroną internetową przez administratora danych. YouTube jest internetowym portalem wideo, który umożliwia wydawcom wideo przesyłanie klipów wideo, które inni użytkownicy mogą oglądać, oceniać i komentować, bezpłatnie. YouTube pozwala na publikowanie wszystkich rodzajów filmów wideo, co oznacza, że kompletne filmy i programy telewizyjne, a także teledyski, zwiastuny i filmy stworzone przez samych użytkowników, są dostępne za pośrednictwem portalu internetowego.

Firma obsługująca YouTube, to YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Każdorazowe wejście na jedną z poszczególnych stron tej witryny internetowej obsługiwanej przez administratora danych i zawierającej komponent YouTube (wideo YouTube) powoduje automatyczne wyświetlenie odpowiedniego komponentu YouTube przez przeglądarkę internetową systemu informatycznego podmiotu danych. Dalsze informacje na temat YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/.

W trakcie tej procedury technicznej, YouTube i Google są informowane o tym, jakie konkretne strony naszej witryny internetowej są odwiedzane przez osobę, której dotyczą dane.

Jeżeli osoba, której dotyczą dane, jest zalogowana na YouTube w momencie wejścia na jedną z naszych stron internetowych zawierających film wideo z YouTube, YouTube może stwierdzić, które konkretne strony internetowe zostały odwiedzone przez osobę, której dotyczą dane. Informacje te są zbierane przez YouTube i Google i przypisywane do konta YouTube osoby, której dotyczą dane.

Jeżeli osoba, której dotyczą dane, jest zalogowana na YouTube w tym samym czasie, w którym odwiedza naszą stronę internetową, YouTube i Google otrzymują zawsze (poprzez komponent YouTube) informację, że dana osoba, której dotyczą dane, odwiedziła naszą stronę internetową; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dotyczą dane, kliknie na film wideo z YouTube, czy nie. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, nie życzy sobie, aby takie informacje były przekazywane do YouTube i Google, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych opublikowane przez YouTube można znaleźć na stronie www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Dostarczają one informacji na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

2.3.5 Wtyczki do mediów społecznościowych

Używamy następujących wtyczek do mediów społecznościowych: LinkedIn, Youtube. Za pomocą wtyczek do serwisów społecznościowych można komunikować się z tymi sieciami i "łączyć" treści z naszej strony lub pisać komentarze. Wtyczki do serwisów społecznościowych umożliwiają bezpośrednią komunikację pomiędzy Twoim urządzeniem a serwerami dostawców serwisów społecznościowych. Dzięki temu mogą one komunikować się z Tobą i zbierać informacje o Twojej wizycie na naszej stronie. Przetwarzanie to opiera się na art. 6 § 1 lit. f RODO. Używamy go w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w zwiększaniu Waszego komfortu użytkowania i optymalizacji naszych usług.

Aby zapobiec kompleksowemu rejestrowaniu i ocenie Twojej wizyty na naszych stronach przez dostawców mediów społecznościowych / funkcji udostępniania społecznościowego, używamy skryptu, który zastępuje zwykłe przyciski udostępniania. Dopiero po kliknięciu przycisku Twoje dane zostaną przesłane i udostępnią sieciom społecznościowym dokładne informacje o Twoim zachowaniu podczas surfowania (śledzenie użytkownika). W tym celu używamy „skryptu Shariff” opracowanego przez Heise.de. Informacje o Shariff można znaleźć pod adresem: https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Należy pamiętać, że nie mamy żadnego wpływu na zakres danych osobowych gromadzonych przez danego dostawcę wtyczki, ani nie wiemy, w jakim celu są one przetwarzane i jak długo są przechowywane.

Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez te podmioty można znaleźć w ich polityce prywatności. Ponadto otrzymają Państwo dalsze informacje na temat swoich praw i ustawień dotyczących ochrony danych.

2.3.5.1 LinkedIn

Nasza strona korzysta z przycisku "udostępniania" na portalu społecznościowym LinkedIn, który jest obsługiwany przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA ("LinkedIn"). Gdy odwiedzacie naszą stronę internetową, przycisk "udostępniania" ustanawia bezpośrednie połączenie między Waszą przeglądarką a serwerem LinkedIn. LinkedIn będzie wiedział, że użyłeś swojego adresu IP, aby odwiedzić naszą stronę internetową. Jeśli klikniesz przycisk "udostępniania", gdy jesteś zalogowany na swoim koncie LinkedIn, możesz udostępnić zawartość naszych stron w swoim profilu LinkedIn. Dzięki temu LinkedIn może powiązać wizytę w naszej witrynie z Twoim kontem .

Nie mamy żadnej kontroli nad ilością informacji, jakie LinkedIn gromadzi za pomocą przycisku. Szczegóły dotyczące gromadzenia danych (cel, zakres) oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania znajdują się w polityce prywatności LinkedIn. Informacje te można znaleźć na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

2.3.5.2 YouTube

Nasza strona korzysta z wtyczek z serwisu YouTube prowadzonego przez Google. Operatorem tych stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Gdy odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. To informuje serwer YouTube, które z naszych stron odwiedziłeś.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec wylogowując się ze swojego konta na YouTube lub korzystając z tej opcji: adssettings.google.com/authenticated.

Więcej informacji na temat sposobu postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

2.3.5.3 Facebook

Nasza strona korzysta z przycisku "udostępniania" w sieci społecznościowej Facebook, która jest obsługiwana przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Klikając przycisk "udostępniania", możesz udostępniać treści z naszej strony swoim znajomym na Facebooku.

Kiedy odwiedzasz stronę internetową na naszej witrynie, która zawiera taki przycisk, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość przycisku "udostępniania" jest przekazywana bezpośrednio z Facebooka do Twojej przeglądarki i integrowana z witryną przez Facebook. Dlatego nie mamy żadnego wpływu na zakres danych, które Facebook pobiera za pomocą przycisku. Facebook twierdzi, że zbiera informacje, gdy odwiedzasz strony internetowe osób trzecich, które korzystają z usług Facebooka (takich jak przycisk "udostępniania"). Obejmuje to informacje o odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych i korzystaniu z usług Facebooka na tych stronach. Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku w tym samym czasie, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Facebook otrzymuje, między innymi, Twój identyfikator użytkownika, stronę internetową, którą odwiedziłeś, datę i godzinę Twojej wizyty oraz inne informacje związane z przeglądarką.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie przez Facebook można znaleźć w informacjach Facebooka na temat wtyczek społecznościowych: https://de-de.facebook.com/help/443483272359009/.

Więcej informacji o tym, jak Facebook traktuje dane osobowe, można znaleźć w polityce prywatności: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

2.3.5.4 Xing

Nasza strona korzysta z przycisku "udostępniania" w portalu społecznościowym XING, który jest obsługiwany przez XING AG, Dammtorstraße 29 - 32, 20354 Hamburg, Niemcy ("XING"). Klikając przycisk "udostępniania", możesz udostępnić treści z naszej strony internetowej swoim kontaktom na XING.

W przypadku wywołania strony naszej witryny internetowej, która zawiera taki przycisk, Państwa przeglądarka nie nawiązuje jeszcze bezpośredniego połączenia z serwerami XING. Zawartość przycisku "udostępniania" i inne informacje o odwiedzanej stronie internetowej zostaną przekazane do XING dopiero po aktywnym użyciu przycisku "udostępniania". Nie mamy żadnego wpływu na ilość danych, które XING zbiera za pomocą przycisku.

Więcej informacji na temat prywatności i przycisku "udostępniania" na XING można znaleźć na stronie dev.xing.com/plugins/share_button/docs.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie przez XING można znaleźć w polityce prywatności XING: https://www.xing.com/privacy.

2.3.5.5 Vimeo

Nasza strona korzysta z wtyczki Vimeo, która jest obsługiwana przez Vimeo, LLC (555 West 18th Street, New York, New York 10011).

Po wejściu na naszą stronę internetową, która jest wyposażona w tę wtyczkę, automatycznie nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. Połączenie to przekazuje, które z naszych stron internetowych odwiedziłeś. Jeżeli jesteś zalogowany do Vimeo podczas swojej wizyty, Twoje zachowanie podczas korzystania z serwisu, takie jak odwiedzanie odpowiednich stron lub uruchamianie filmu wideo, jest również przypisane do Twojego osobistego konta użytkownika.

Jeśli nie chcesz mieć takiego przypisania, powinieneś wylogować się ze swojego konta użytkownika przed wejściem na naszą stronę i usunąć odpowiednie pliki cookie z Vimeo.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych i ochrony danych przez Vimeo można znaleźć na stronie vimeo.com/privacy.

Podstawę prawną stanowi zgoda udzielona nam przez użytkownika zgodnie z art. 6, § 1 lit. f RODO.

2.3.6 Linki do innych stron internetowych

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych innych dostawców. Nie mamy wpływu i nie sprawdzamy, czy inni dostawcy przestrzegają obowiązujących przepisów o ochronie danych osobo

 

3. Zasady przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych opiera się na surowych zasadach, które za najwyższe dobro poczytują ochronę i bezpieczeństwo danych oraz praw osób zainteresowanych.


Podstawa prawna & przejrzystość
Dane przetwarzane są zgodnie z prawem i w rzetelny sposób.  Podczas pobierania danych zainteresowana osoba zostanie poinformowana o planowanym przetwarzaniu i sposobie postępowania z danymi. Osoby zainteresowane informowane są co najmniej o następujących kwestiach:

  • osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych
  • cel przetwarzania danych
  • podstawa prawna przetwarzania danych


Celowość
Dane pobierane i przetwarzane są w określonych, jasnych i legalnych celach. Dane nie są przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.


Minimalizowanie danych
Pobierane i przetwarzane są wyłącznie te pliki, które są wymagane w podanym celu. Przetwarzane są dane anonimizowane, o ile tym sposobem można osiągnąć dany cel, a wydatek na to jest stosowny.


Ograniczenie zapisywania i usuwanie
Dane osobowe są usuwane natychmiastowo po osiągnięciu celu, dla którego pierwotnie były pobierane, oraz po upływie ustawowych terminów przechowywania.
W pojedynczych przypadkach podlegających ochronie interesów w związku z tymi plikami, dane są dalej przechowywane do momentu wyjaśnienia interesu podlegającego ochronie.


Bezpieczeństwo danych
Dane osobowe objęte są tajemnicą danych. Z danymi należy postępować w sposób poufny i należy je chronić przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich, nieprawidłową manipulacją i przekazywaniem oraz utratą i zniszczeniem poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych.


Rzeczowa podstawa prawna
Dane osobowe muszą być prawidłowe, kompletne i aktualne. Podejmowane są odpowiednie środki, mające na celu poprawę danych przedawnionych, nieprawidłowych lub niekompletnych.


4. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy danych
Wszyscy pracownicy Wuppermann i pracownicy spółek koncernowych są ustawowo zobowiązani do zachowania tajemnicy i regularnie są informowani oraz szkoleni w zakresie bezpiecznego obchodzeni się z danymi personalnymi i innymi danymi krytycznymi.


5. Bezpieczeństwo danych
Ochrona poufności, dostępności i integralności danych stanowi zasadnicze zadanie Wuppermann. Obowiązuje to w tym samym stopniu dla tajemnic zakładowych, danych klienta, danych osobowych i innych krytycznych informacji.
W tym celu ustanowione oraz ulepszane są techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zgodnie ze stanem techniki i międzynarodowo przyjętymi praktykami oraz standardami bezpieczeństwa.


6. Inspektor Ochrony Danych
W przypadku pytań dotyczących pobierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych podczas ujawniania, korekty, blokowania lub usuwania danych prosimy o kontakt drogą pocztową lub elektroniczną na poniżej podane adresy. Pod tymi adresami można również w każdym momencie zapytać się o przechowywane dane, zmienić, zablokować lub usunąć je.
Jednostki odpowiedzialne w rozumieniu europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE-RODO):


Leverkusen, Niemcy
Ottostraße 5
D-51381 Leverkusen
Telefon +49 2171 50 00 800
datenschutz(at)wuppermann.com


Moerdijk, Holandia
Vlasweg 15
Havenno. 175
NL-4782 PW Moerdijk
Telefon +31 168 357 100
gegevensbescherming_wsn(at)wuppermann.com


Altmünster, Austria
Großalmstraße 7
A-4813 Altmünster
Telefon +43 50 910 500
datenschutz_wmt(at)wuppermann.com


Judenburg, Austria
Gußstahlwerkstraße 23
A-8750 Judenburg
Telefon +43 50 910 400
datenschutz_wa(at)wuppermann.com


Małomice, Polska
Ul. Fabryczna 3
PL-67-320 Małomice
Telefon +48 68 3780 – 101
rodo_wpl(at)wuppermann.com


Györ, Węgry
H-9071 Gönyű, 098/2 Hrsz
Telefon + 36 30 515 3685
adatvedelem_wh(at)wuppermann.com


Bukarest, Rumunia
Str. Frumoasa Nr. 41, Pod, Birou 2 Sector 1
RO-010986 Bucureşti
Romania
Telefon +40 (0) 31 620 08 66
protectiadatelor_ro(at)wuppermann.com

7. Prawa osób zainteresowanych
Każda zainteresowana osoba, której Wuppertal będzie przetwarzać dane osobowe, w każdej chwili ma możliwość powołać się na własne prawa i zażądać ich wykonania u osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych.
W celu skorzystania z tych praw można zwrócić się do osoby odpowiedzialnej pod adresem datenschutz(at)wuppermann.com lub bezpośrednio pisać na adres danej osoby odpowiedzialnej.


Informowanie
Osoby zainteresowane mogą w każdej chwili żądać informacji na temat tego, jakie dane osobowe są przetwarzane i jakiemu celowi służy to przetwarzanie.


Korekta
Osoby zainteresowane mają prawo żądać niezwłocznej korekty ich danych osobowych.


Ograniczenie
Osoby zainteresowane mają prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli dane nie są poprawne, przetwarzane są w nieprawidłowy sposób, dane nie są dłużej potrzebne lub osoba zainteresowana odmawia ich przetwarzania.


Prawo odstąpienia od powyższej deklaracji
Osoby zainteresowane mają prawo w każdej chwili złożyć odwołanie od przetwarzania ich danych osobowych.


Przenoszenie
Osoby zainteresowana mają prawo, by dotyczące ich dane osobowe, które udostępniły firmie Wuppermann przechowywane były w strukturyzowanym, powszechnym i odczytywanym na komputerach formacie. Dodatkowo mają prawo zażądać przenoszenie tych danych na inne osoby zainteresowane, o ile jest to technicznie możliwe.
Przenoszenie dotyczy wyłącznie danych osobowych, które są przetwarzane w sposób automatyczny.


Usuwanie - prawo do usunięcia danych
Osoby zainteresowane mają prawo zażądać niezwłocznego usunięcia dotyczących ich danych, jeżeli brakuje lub nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych, odmówiono przetwarzania danych, dane przetwarzane są w sposób nieprawidłowy i żaden z terminów przechowywania nie uniemożliwia ich usunięcia.
Bezpieczeństwo danych ma duże znaczenie dla praw osób zainteresowanych, z tego względu dochodzenie praw osób zainteresowanych możliwe jest wyłącznie po dokładnej identyfikacji osoby zainteresowanej.
Dodatkowo mają Państwo prawo do składania zażaleń do organów ochrony danych.


8. Przekazywanie danych
Przekazywanie danych osobowych odbiorcy poza grupą przedsiębiorstw, jak i odbiorcom w krajach trzecich UE następuje wyłącznie zgodnie z obowiązującymi ustawami i prawami, jak i zachowaniem najwyższej poufności i ochrony danych.
W ramach koncernowej realizacji przetwarzania danych następuje wymiana danych osobowych między przedsiębiorstwami grupy Wuppermann.
Wuppermann korzysta z usług przetwarzania różnych wykonawców zleceń. Wykonawcy usług związani są umownie stosowaniem się do obowiązujących, ustawowych postanowień w zakresie ochrony danych.


9. Stała kontrola i ulepszanie
Stałe ulepszanie jakości i procesów ma bardzo duże znaczenie dla Wuppermann.
Stosowanie się do wytycznych w zakresie ochrony danych, jak i obowiązujących ustaw oraz środków ochrony i bezpieczeństwa danych są stale mierzone i ulepszane w celu zagwarantowania optymalnego procesu środków ochrony danych.