WTopCarb: Wuppermann przedstawia nowy produkt o zmniejszonym śladzie CO2

Leverkusen, 19.06.2023 - Przetwórca stali Wuppermann dostarcza od teraz swoim klientom produkty stalowe o znacznie niższym śladzie CO2 wraz z odpowiednim certyfikatem. Nazwa WTopCarb oznacza ocynkowaną taśmę walcowaną na gorąco z fizyczną redukcją śladu CO2 do wartości poniżej jednej tony ekwiwalentu CO2 na tonę ocynkowanej taśmy walcowanej na gorąco (1 t ekwiwalentu CO2 / t). Oznacza to, że WTopCarb generuje znacznie mniej CO2 niż dostępny na rynku porównywalny produkt: z powłoką cynkową Z275, ocynkowana taśma walcowana na gorąco generuje średnio około 2,2 t CO2-eq. / t ocynkowanej taśmy walcowanej na gorąco.

„Fizyczna redukcja" oznacza, że środki techniczne w łańcuchu wartości powodują rzeczywistą redukcję śladu CO2 konkretnego produktu, zamiast "zbierania" ogólnych oszczędności CO2 za pomocą modeli księgowych i ich późniejszego wirtualnego alokowania.

W ten sposób Wuppermann wykorzystuje możliwości oszczędności CO2 w najważniejszych materiałach wejściowych: taśmie walcowanej na gorąco i cynku, w samym procesie cynkowania, a także w transporcie i pakowaniu. Oszczędności te są odpowiednio dokumentowane: Dla każdej dostawy emisja CO2 jest obliczana indywidualnie dla każdej pozycji, przy użyciu metodologii obliczeń zweryfikowanej przez Instytut Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik (UMSICHT) Wynik jest wysyłany do klienta w formie certyfikatu.

"Jako firma rodzinna ze 150-letnią tradycją, czujemy się szczególnie zobowiązani wobec przyszłych pokoleń. Cieszę się, że dzięki WTopCarb możemy teraz zaoferować naszym klientom produkt stalowy o obniżonej emisji CO2, w którym możemy bardzo dokładnie obliczyć fizyczne oszczędności CO2. Jest to nasza reakcja na rosnące zapotrzebowanie naszych klientów na produkty stalowe o niższym śladzie CO2, a jednocześnie wnosimy istotny wkład w dekarbonizację w przemyśle stalowym" - wyjaśnia Carl Swoboda, Szef Sprzedaży w obszarze biznesowym produktów płaskich i Dyrektor Zarządzający Wuppermann Stahl GmbH..

Zastosowanie materiałów wejściowych o obniżonej emisji CO2 - taśmy walcowane na gorąco i cynk

W przypadku produktu WTopCarb, Wuppermann stosuje wyłącznie taśmy walcowane na gorąco o fizycznie obniżonej emisji CO2 pochodzące od dostawców w UE. " Część producentów może już dostarczać taśmy gorącowalcowane o fizycznie zredukowanej emisji CO2, natomiast inni mają jasno określone cele w zakresie dekarbonizacji na nadchodzące lata. W ten sposób możemy sukcesywnie rozszerzać źródła materiałów wejściowych dla WTopCarb" - kontynuuje Swoboda. Głównymi elementami wpływającymi na zmniejszenie śladu CO2 taśm walcowanych na gorąco są wysoki udział odnawialnej energii elektrycznej i zwiększenie udziału złomu w produkcji. Również w przypadku cynku jako materiału wejściowego Wuppermann do produkcji WTopCarb stosuje cynk z fizyczną redukcją CO2. Opiera się to również na wykorzystaniu energii odnawialnej i/lub wysokim udziale recyklingu.

Proces cynkowania

Proces cynkowania w firmie Wuppermann, tak zwana metoda heat-to-coat, powoduje we wszystkich trzech zakładach produkcyjnych znacznie mniejszą emisję CO2 niż konwencjonalny proces cynkowania taśm na zimno. Korzyść ta wynosi między 33% a 54%, w odniesieniu do procesu cynkowania z użyciem cynku. Bez cynku jest to nawet od 48% do 93%. Zostało to potwierdzone przez Instytut Fraunhofera UMSICHT w ocenie wpływu na środowisko procesu cynkowania taśm metodą heat-to-coat Grupy Wuppermann w 2022 roku.

Transport i pakowanie

Transporty od dostawców do zakładów produkcyjnych firmy Wuppermann, a stamtąd do klienta, odbywają się statkami, koleją lub ciężarówkami. Różne opcje transportu prowadzą do różnych poziomów emisji. W zależności od trasy i dostępności istnieje możliwość transportu kolejowego neutralnego pod względem emisji CO2. Ślad CO2 opakowania jest uwzględniany ryczałtowo ze względu na jego nieistotność..

Rozliczenie i łańcuch dostaw

Wuppermann zaopatruje się w stal niskowęglową z odpowiednim dowodem lub certyfikatem. Materiał wejściowy jest zarządzany oddzielnie w SAP - w ten sposób Wuppermann zapewnia, że do produkcji WTopCarb faktycznie używana jest stal o obniżonej emisji CO2. Cynk o obniżonej emisji CO2 jest również zarządzany pod osobnym numerem artykułu i udokumentowany certyfikatami od dostawców. Jeśli do dostawy WTopCarb wykorzystywany jest transport kolejowy neutralny pod względem emisji CO2, odpowiednie certyfikaty są również udokumentowane..

Obliczenia i certyfikat

Wuppermann oblicza emisję CO2 dla każdej pozycji faktury indywidualnie w zależności od ilości dostarczanej ocynkowanej taśmy stalowej, biorąc pod uwagę indywidualny stosunek wagi stali do cynku. Transport jest również obliczany w sposób szczególny, z uwzględnieniem odległości i rodzaju środka transportu. Proces cynkowania jest uwzględniany wraz z konkretną wartością danego miejsca przetwarzania. Metodologia obliczeń stosowana przez Wuppermann została zbadana przez Instytut Fraunhofera UMSICHT, a jej poprawność i przydatność została potwierdzona. Wuppermann dostarcza wyniki obliczeń swoim klientom w formie certyfikatu.

Informacje na temat bilansowania gazów cieplarnianych w procesie cynkowania na gorąco taśm Wuppermann można znaleźć na stronie:

https://www.wuppermann.com/site/assets/files/94362/treibhausgasbilanzierung_wuppermann_fraunhofer_2022.pdf

Więcej informacji na temat produktu WTopCarb firmy Wuppermann o obniżonej emisji CO2 można również znaleźć na stronie
https://www.wuppermann.com/flachprodukte/wtopcarb/


Kontakt dla prasy

  • Wuppermann AG
  • Ottostraße 5
  • D-51381 Leverkusen

Sabine Kuhnert

Corporate Communications and Marketing

  • T: +49 2171 5000 814

Janet Dunkel

Corporate Communications and Marketing

  • T: +49 2171 5000 811
W górę
Poważnie traktujemy ochronę danych osobowych

Na naszej stronie jest tylko kilka rodzajów plików cookies: pliki cookies niezbędne z technicznego punktu widzenia do zapewnienia funkcjonalności strony, pliki cookies umożliwiające zbieranie anonimowych statystyk (Matomo) oraz pliki cookies decydujące o możliwości bezpośredniego ładowania zewnętrznych elementów medialnych. W każdej chwili mogą Państwo edytować/dopasować swoją zgodę poprzez link znajdujący się w stopce strony (Ustawienia plików cookies).

Do czego wykorzystujemy i jakie pliki cookies...

Oprócz plików cookies niezbędnych z technicznego punktu widzenia, stosujemy pliki cookies do zbierania anonimowych statystyk (Matomo). Używamy ich tylko wewnętrznie, aby Państwa wizyta na stronie była jak najbardziej komfortowa. Dane nigdy nie są wykorzystywane do innych celów ani nawet nie są udostępniane osobom trzecim. Nasza strona internetowa udostępnia również dużą liczbę filmów, które są hostowane przez dostawców zewnętrznych (takich jak Youtube i Vimeo). Jeśli zezwolą Państwo na integrację zewnętrznych treści medialnych, wszystkie filmy zostaną wyświetlone bez dodatkowego, indywidualnego zapytania.

Dziękujemy, Państwa ustawienia dotyczące plików cookies zostały zapisane.