Heat-to-coat procédé van Wuppermann bespaart 31% CO2

De Wuppermann-groep heeft het Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik (UMSICHT) opdracht gegeven de milieueffecten van het "heat to coat" bandverzinkprocédé van de Wuppermann-groep te onderzoeken en dit te vergelijken met het conventionele koudbandverzinkprocédé. Het resultaat toont duidelijk aan dat daar waar de toepassingsgebieden voor verzinkt warmband en verzinkt koudband elkaar overlappen, het Wuppermann-procédé een voordeel biedt voor wat betreft de CO2-balans.

Fraunhofer Umsicht heeft een levenscyclusanalyse overeenkomstig DIN EN ISO 14040 opgesteld en de milieueffecten geëvalueerd als klimaateffect in CO2-equivalenten per kg (CO2-eq./kg) thermisch verzinkt staalband.

Wanneer de Wuppermann-productielocaties voor het platte producten in detail worden bekeken, ontstaat het volgende beeld:
de galvanisatieprocessen inclusief nabehandeling veroorzaken op de locatie Moerdijk (NL) met 0,126 kg CO2-eq./kg 31% en op de locatie Judenburg (AT) met 0,105 kg CO2-eq./kg 43% lagere CO2-emissies dan het referentieproces met 0,183 kg CO2-eq./kg. De CO2-emissies voor het beitsen zijn al in aanmerking genomen dankzij het geïntegreerde proces van Wuppermann. Niet inbegrepen in deze zogenaamde gate-to-gate overweging is het milieu-effect van het ingangsmateriaal warmgewalst staal.

Wuppermann-proces in vestigingen Moerdijk en Judenburg bespaart ongeveer 40.000 ton CO2 per jaar

Met een jaarlijks verzinkvolume van ongeveer 600.000 ton levert dit een CO2-besparing op van 34.200 ton op de locatie in Moerdijk. In Judenburg bedragen de besparingen 4.680 ton bij een verzinkingsproduktie van ongeveer 60.000 ton.
De grootste drijvende kracht achter de CO2-balans is het energieverbruik. De energiebron is dus van groot belang. Dit blijkt ook uit de vergelijking van de twee sites. De WSN-berekeningen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op fossiel opgewekte elektriciteit in Nederland. De WA-berekening is voornamelijk gebaseerd op duurzaam opgewekte, Oostenrijkse elektriciteit. Dit is mede de reden voor de aanzienlijk betere milieubalans van de verzinkte staalband uit Judenburg in vergelijking met Moerdijk.


Waarom is het galvanisatieproces van Wuppermann CO2-vriendelijker dan de marktstandaard?

Het bij Wuppermann toegepaste galvanisatieprocédé biedt procesgerelateerde voordelen met betrekking tot de milieubalans. Bij het gebruikelijke koudbandverzinkprocédé moet de staalband worden gegloeid tot een temperatuur van 750° C in een grote gloeioven, die met aardgas of metallurgisch gas wordt gestookt. Het verbrandingsproduct is CO2, dat vrijkomt in de atmosfeer. De band moet vervolgens worden afgekoeld tot de verzinktemperatuur. In het heat-to-coat proces van Wuppermann wordt gebruik gemaakt van een kleine, inductief (elektrisch) verwarmde oven, die de staalband in enkele seconden verhit tot de galvanisatietemperatuur van 460 - 480° C. De energie-intensieve herkristallisatie-gloei bij ca. 750° C is achterwege gelaten.

Methodologie van de studie "Milieu-impact van het warmbadverzinkproces van de Wuppermann-groep".

Het Fraunhofer UMSICHT-instituut kreeg de opdracht een broeikasgasbalans op te stellen voor het bandverzinkingsproces van de Wuppermann-groep en dit te vergelijken met het op de markt gangbare koudbandverzinkingsproces. De studie werd uitgevoerd op basis van een levenscyclusbeoordeling of levenscyclusanalyse overeenkomstig DIN EN ISO 14040. Dit biedt het kader voor de beoordeling van de potentiële milieueffecten van een productsysteem gedurende zijn gehele levenscyclus. De voorbereiding is verdeeld in vier fasen: Definitie van de doelstelling en de reikwijdte van de beoordeling, levenscyclusinventarisatie, effectbeoordeling en evaluatie. Het biedt de mogelijkheid om alle relevante potentiële effecten (met de nadruk op broeikasgasemissies) op de milieumedia te registreren. Dit klimaateffect wordt uitgedrukt in kg CO2-equivalenten per kg (CO2-eq./kg) thermisch verzinkt staalband. De milieueffecten van alle andere broeikasgasemissies, bijvoorbeeld methaan, worden volgens een gestandaardiseerde methode omgerekend in een waarde die vergelijkbaar is met die van CO2.

Om het totale milieueffect te kunnen beoordelen dat wordt veroorzaakt door de productie van één kilogram thermisch verzinkt staalband met ø Z214 (zinklaag 214 g/m2 ) of ø Z558 (zinklaag 558 g/m2 ), is een uitbreiding van de systeemruimte nodig. De eigenlijke LCA omvat daarom niet alleen de primaire gegevens van het galvaniseringsproces zelf, maar ook secundaire gegevens van downstream- en upstream-processen. Dit omvat hoofdzakelijk de produktie van zink, de levering van elektriciteit en het vervoer van grondstoffen naar de fabrieken.
Voor het referentieproces is gebruik gemaakt van openbaar beschikbare gegevensreeksen voor de productie van warmgewalst staal, voor de productie van koudgewalst staal en voor de productie van verzinkte staalband plaat door middel van koudbandverzinking. Dit laatste heeft betrekking op materiaal met een zinklaagdikte van 275 g/m2.


Om te kunnen vergelijken met de zinklaagdikte Z275 bij het koudbandverzinkproces, werd de gemiddelde zinklaagdikte voor WSN (Z214) en WA (Z558) in de vergelijkende berekening dienovereenkomstig gecorrigeerd. De huidige LCA is in de eerste plaats een zogenaamde gate-to-gate beschouwing. De systeemgrens wordt als het ware bepaald door de "fabriekspoort". De nadruk ligt op de milieueffecten van het galvaniseringsproces. Alleen de geringe CO2-uitstoot als gevolg van het vervoer van warmband naar de fabrieken is in de berekening opgenomen. Aangezien het heat-to-heat process van Wuppermann via een gecombineerde beits- en verzinkerij verloopt, wordt bij de levenscyclusanalyse ook met beitsen rekening gehouden. Dit is niet het geval bij het referentieprocédé, aangezien het beitsen in een afzonderlijke stap vóór het koudwalsen plaatsvindt. Bij een directe vergelijking van de processen wordt het milieueffect van het beitsen toegevoegd aan de LCA van Wuppermann, d.w.z. het wordt iets te ongunstig voorgesteld.

Indien de systeemgrens van het referentieproces wordt uitgebreid tot alle processtappen die plaatsvinden tussen de voltooiing van de warmband en de afgewerkte verzinkte staalband, neemt het voordeel van het Wuppermann-procédé zelfs toe tot 48 % in het geval van de Nederlandse vestiging en tot 56 % in het geval van de productie in Judenburg (Oostenrijk).

Milieustudie Fraunhofer UMSICHT 2020

Naar boven
Wij nemen gegevensbescherming serieus

Er zijn slechts een paar soorten cookies op onze website: technisch noodzakelijke cookies die de functionaliteit van de website waarborgen, cookies om anonieme statistieken te kunnen verzamelen (Matomo) en cookies om te bepalen of externe media-elementen rechtstreeks mogen worden geladen. U kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen/aanpassen via de link in de voettekst van de pagina (Cookie-instellingen).

Waar gebruiken we cookies voor...

Naast de technisch noodzakelijke cookies gebruiken wij cookies om anonieme statistieken te verzamelen (Matomo). Wij gebruiken deze alleen intern om uw bezoek aan de site zo aangenaam mogelijk te maken. De gegevens worden nooit voor andere doeleinden gebruikt of zelfs toegankelijk gemaakt voor derden. Onze website biedt ook een groot aantal video's die worden gehost door derden (zoals Youtube en Vimeo). Als u de integratie van externe media-inhoud toestaat, worden alle video's weergegeven zonder verdere individuele query navraag.

Dank u, uw cookie-instellingen zijn opgeslagen.