Systemy powstrzymujące pojazdy (VRS)

Systemy powstrzymujące pojazdy w znacznym stopniu przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Jednym z elementów składowych systemów są tzw. bariery ochronne wykonane ze stali ocynkowanej . Aby bezpiecznie prowadzić użytkowników dróg i chronić ich przed niebezpieczeństwem, wzdłuż dróg montuje się systemy stalowych barier ochronnych, które uniemożliwiają pojazdom zjazd z drogi na pobocze lub sąsiednią jezdnię.

Jakie rodzaje cynkowania są dopuszczalne dla stalowych barier ochronnych?

Oprócz barier ochronnych cynkowanych metodą nieciągłą w procesie cynkowania jednostkowego zgodnie z normą DIN EN 1461, na przykład w Niemczech od 2008 r. można również instalować stalowe bariery ochronne cynkowane metodą ciągłą.
Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast (BMVBS) uważa, że wymagania dotyczące słupków barier A i B (komponenty nr 1.00 i 2.00) są spełnione pod względem bezpieczeństwa, trwałości i estetyki. Nie ma zastrzeżeń co do ich stosowania na niemieckich drogach federalnych. Podstawą dopuszczenia były długoterminowe badania terenowe prowadzone pod kierunkiem i nadzorem Federalnego Instytutu Badawczego Autostrad (BAST) oraz Stowarzyszenia Badawczego ds. Zastosowań Stali (FOSTA). Urzędy i instytucje w innych krajach europejskich również bardzo pozytywnie oceniają zalety tej alternatywy technologicznej.

Z czego wynika oszczędność zasobów w przypadku barier ochronnych wykonanych ze stali cynkowanej metodą ciągłą?

Na korozję atmosferyczną wpływa głównie zawartość dwutlenku siarki w powietrzu w połączeniu z wilgotnością. Ponadto trwałość elementów stalowych na zewnątrz jest wprost proporcjonalna do grubości powłoki cynkowej na poszczególnych elementach.
Na szczęście w ostatnich dziesięcioleciach jakość powietrza w Europie uległa znacznej poprawie. Skuteczna, długotrwała ochrona antykorozyjna jest obecnie osiągana nawet przy cieńszych powłokach cynkowych. Tradycyjne powłoki na barierach drogowych przeciwwypadkowych o grubości do 70 µm są zastępowane powłokami o grubości 42 µm. Umożliwia to ekonomiczne wykorzystanie cennego surowca, jakim jest cynk - metalu szlachetnego, który jest dostępny na naszej planecie w ograniczonych ilościach. Podstawowym materiałem do produkcji nowej generacji komponentów VRS jest stal powlekana ogniowo w sposób ciągły zgodna z normą DIN EN 10346. Proces cynkowania metodą ciągłą może być precyzyjnie kontrolowany i monitorowany. Dzięki temu zapewnione są stała grubość powłoki cynkowej i jednorodna jakość powierzchni na całej długości taśmy.

Powlekanie ogniowe cynkiem metodą nieciągłą Powłoka składa się w ok. 30% z czystego cynku na powierzchni, a w pozostałej części ze stopu FeZn. Charakterystyczne są również pęknięcia w szorstkiej, bogatej w żelazo fazie delta. (Źródło: Wuppermann R & D)
Powlekanie ogniowe cynkiem metodą ciągłą Powłoka składa się prawie w 100% z czystego cynku. Bardzo cienka międzymetaliczna warstwa FexAly działa jako środek polepszający przyczepność i zapobiega tworzeniu się stopu FeZn. (Źródło: Wuppermann R & D)

Najlepsze właściwości formowania i bezpieczna obsługa

Taśma stalowa ocynkowanej metodą ciągłą, o grubości np. 3 mm, jest formowana w pożądany kształt na maszynach do formowania rolkowego, wykrawana i przycinana. Doskonałe przyleganie cynku do powierzchni stali umożliwia uzyskanie bardzo małych promieni gięcia. Bardzo plastyczna warstwa cynku nie pęka podczas formowania, a ochrona przed korozją jest zapewniona również na ramionach gięcia. Dzięki temu powłoka cynkowa jest bardzo odporna na silne obciążenia mechaniczne podczas transportu, montażu, kontaktu z pojazdami lub uderzenia kamieni. Słupki wykonane z taśmy ocynkowanej metodą ciągłą są wolne od pęcherzy i zgrubień. Dlatego są one również bardzo łatwe w montażu.

Krawędź cięcia cynkowana jednostkowo
Krawędź cięcia cynkowana metodą ciągłą

Drogowe bariery ochronne o doskonałej odporności na korozję.

Korozja na odsłoniętym rdzeniu stalowym na zewnętrznych krawędziach i w otworach gotowych słupków jest nieznaczna. W wyniku oględzin w terenie w Niemczech nie wykazano żadnych dowodów na występowanie poważnej korozji na wykrawanych i ciętych krawędziach, nawet po 16 latach. Wręcz przeciwnie, jest ona znikoma. Nie ujawniono również poszerzeń w otworach śrub ani smug rdzy na krawędziach wzdłużnych. W ten sposób zapewniona jest integralność strukturalna i estetyka wizualna elementów. Chodzi tu o mechanizm elektrochemiczny, w którym mniej szlachetny metal - cynk - rozpuszcza się jako "anoda ofiarna". W przypadku stalowych barier ochronnych efektowi temu sprzyja szczególnie korzystny stosunek powierzchni ocynkowanej do powierzchni krawędzi ciętej.

Zrównoważone systemy powstrzymujące pojazdy: Efektywność ekonomiczna, trwałość i ochrona zasobów

Na korzyść słupków barier ochronnych cynkowanych metodą ciągłą przemawiają ich ekonomiczna produkcja, trwałość i oszczędne wykorzystanie zasobów. Całkowite koszty systemu powstrzymującego pojazdy:ze słupkami wykonanymi z blachy wstępnie ocynkowanej są znacznie niższe w porównaniu z innymi rozwiązaniami.

Zrealizowane produkty firmy Wuppermann:

  • Ocynkowana taśma cięta
  • Powłoki cynkowe Z600 i wyższe

Porady techniczne dotyczące produktów

Kontakt

Nasz zespół Wuppermann pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

Znajdź właściwą osobę kontaktową
W górę
Poważnie traktujemy ochronę danych osobowych

Na naszej stronie jest tylko kilka rodzajów plików cookies: pliki cookies niezbędne z technicznego punktu widzenia do zapewnienia funkcjonalności strony, pliki cookies umożliwiające zbieranie anonimowych statystyk (Matomo) oraz pliki cookies decydujące o możliwości bezpośredniego ładowania zewnętrznych elementów medialnych. W każdej chwili mogą Państwo edytować/dopasować swoją zgodę poprzez link znajdujący się w stopce strony (Ustawienia plików cookies).

Do czego wykorzystujemy i jakie pliki cookies...

Oprócz plików cookies niezbędnych z technicznego punktu widzenia, stosujemy pliki cookies do zbierania anonimowych statystyk (Matomo). Używamy ich tylko wewnętrznie, aby Państwa wizyta na stronie była jak najbardziej komfortowa. Dane nigdy nie są wykorzystywane do innych celów ani nawet nie są udostępniane osobom trzecim. Nasza strona internetowa udostępnia również dużą liczbę filmów, które są hostowane przez dostawców zewnętrznych (takich jak Youtube i Vimeo). Jeśli zezwolą Państwo na integrację zewnętrznych treści medialnych, wszystkie filmy zostaną wyświetlone bez dodatkowego, indywidualnego zapytania.

Dziękujemy, Państwa ustawienia dotyczące plików cookies zostały zapisane.