Protecția datelor

1.  Domeniul de aplicare
Directiva privind protecția datelor se aplică societății Wuppermann AG (numită în continuare „Wuppermann”) și tuturor societăților care aparțin grupului.

2. Scopul prelucrării datelor
Wuppermann prelucrează datele cu caracter personal al angajaților, partenerilor, clienților și furnizorilor în scopul exercitării activității comerciale și îndeplinirii cerințelor juridice și contractuale aferente.
 
2.1 Prelucrarea datelor clienților
Wuppermann stochează și prelucrează datele cu caracter personal ale părților interesate și ale clienților pentru întocmirea de oferte și procesarea comenzilor precum și pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale și juridice aferente. Pentru îndeplinirea obligațiilor juridice, datele sunt de asemenea înaintate către autoritățile publice.
 
2.2 Recrutare
Datele de contact și documentele transmise in procesul de recrutare sunt procesate electronic de noi în scopul selectării candidaților potriviți pentru angajare.
 
În cazul respingerii, documentele transmise in procesul de recrutare vor fi păstrate în registrul nostru doar cu consimțământul dvs.
 
2.3 Pagina web & cookies
2.3.1. Colectarea datelor
La vizitarea paginii noastre web se înregistrează adresa IP curentă a calculatorului dvs., data și ora, tipul browser-ului și sistemul de operare al calculatorului dvs., precum și paginile pe care le vizitați. Insa aceste înregistrări nu ne permit utilizarea datele dvs. personale și nici nu intenționăm să facem acest lucru.
Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați de ex. prin e-mail (cum ar fi numele și datele de contact) vor fi procesate doar pentru corespondența cu dvs. și doar în scopurile pentru care ni le-ați furnizat.
Vă asigurăm că nu vom transmite datele dvs. cu caracter personal către terți decât dacă suntem obligați din punct de vedere legal sau dacă ne-ați oferit acordul dvs. în prealabil. În măsura în care apelăm la serviciile terților pentru a realiza și procesa activitățile de prelucrare, vom respecta prevederile Legii germane privind protecția datelor cu caracter personal (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

2.3.2. Durata stocării
Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați prin intermediul site-ului nostru web vor fi stocate până la atingerea scopului pentru care au fost colectate.

2.3.3. Google Analytics
Acest site web folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. („Google”). Google Analytics folosește așa-numitele „cookies”, care sunt fișiere text salvate pe calculatorul dvs. cu scopul de a permite analiza modului în care site-ul web este utilizat. Informațiile generate prin cookies cu privire la modul în care utilizați site-ul web sunt transferate de regulă către un server Google în SUA și sunt stocate acolo. Totuși, în cazul în care anonimizarea IP este activată pe acest site web, Google va reduce informațiile cu privire la adresa dvs. IP astfel încât să releve doar apartenența la statele membre ale Uniunii Europene sau alte state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European. Adresa IP completă va fi transmisă și scurtată pe un server Google în SUA doar în cazuri excepționale. În numele operatorului acestui site web, Google va folosi aceste informații pentru a vă evalua utilizarea site-ului web, pentru a compila rapoarte cu privire la activitatea de pe site-ul web și pentru a oferi operatorului site-ului web alte servicii privitoare la utilizarea internetului și a site-ului web. Adresa IP transmisă de browser-ul dvs. în cadrul Google Analytics nu este fuzionată cu alte date Google. Puteți refuza salvarea fișierelor cookies prin selectarea setărilor corespunzătoare în browser-ul dvs.; totuși, vă rugăm să aveți în vedere că în acest caz este posibil să nu dispuneți de toate funcționalitățile site-ului web. De asemenea, aveți posibilitatea de a nu permite Google să colecteze și să proceseze date generate de cookies și cu privire la utilizarea dvs. a site-ului web (inclusiv adresa dvs. IP), prin descărcarea și instalarea plug-in-ului pentru browser disponibil la următoarea adresă (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Mai multe informații puteți găsi accesând adresa www.google.com/intl/ro/policies/privacy/ (informații generale privind Google Analytics și protecția datelor).
Menționăm că codul „gat._anonymizeIp();” a fost adăugat la Google Analytics pe acest site web pentru a asigura colectarea anonimă a adreselor IP (așa-numita procedură IP-Masking).
Puteți preveni colectarea datelor de către Google Analytics printr-un click pe următorul link. Astfel se setează un opt-out-cookie pentru prevenirea colectării viitoare a datelor dvs. atunci când vizitați site-ul web:
 Dezactivare Google Analytics
 
2.3.4. Integrarea de clipuri Video
Responsabilul cu prelucrarea a integrat pe această pagină de internet componente ale YouTube. YouTube este un portal video pe internet, care permite persoanelor, care publică video-uri, încărcarea gratuită a videoclipurilor iar altor utilizatori urmărirea, evaluarea și comentarea gratuită a acestor videoclipuri. YouTube permite publicarea tuturor tipurilor de videoclipuri, motiv pentru care se pot accesa prin portalul de internet atât filme și emisiuni complete, cât și videoclipuri muzicale, trailer sau videoclipuri realizate de utilizatori.

Compania care operează YouTube se numește YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA. YouTube, LLC este o filială a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

Prin fiecare accesare a paginilor individuale, care sunt operate de responsabilii pentru prelucrare și pe care s-a integrat o componentă YouTube (video YouTube), browser-ul de internet de pe sistemul tehnologic al persoanei vizate descarcă automat o reprezentare a componentei YouTube. Mai multe informații despre YouTube pot fi accesate pe www.youtube.com/yt/about/de/. În cadrul acestei proceduri tehnice, YouTube și Google sunt informate despre pagina subordonată a paginii noastre de internet, care este vizitată de persoana vizată. 

În măsura în care în acest timp persoana vizată este conectată la YouTube, prin accesarea unei pagini subordonate, care cuprinde un video YouTube, YouTube recunoaște pagina subordonată a paginii noastre de internet, care a fost vizitată de o persoană vizată. Aceste informații sunt colectate de YouTube și Google și sunt alocate contului de YouTube al persoanei vizate.

YouTube și Google vor primi de la componenta YouTube o informație despre faptul, că persoana vizată a vizitat pagina noastră de internet, dacă la momentul accesării paginii noastre de internet, persoana vizată este conectată și la contul de YouTube; acest lucru are loc indiferent, dacă persoana vizată face clic pe un video YouTube sau nu. Dacă persoana vizată nu dorește transmiterea acestor informații către YouTube și Google, această persoană poate preveni transmiterea prin deconectarea de la contul de YouTube înainte de a accesa pagina noastră de Internet.

Prevederile pentru protecția datelor publicate de YouTube, care sunt disponibile pe https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, oferă clarificare cu privire la colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de către YouTube și Google.

3. Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal 
Prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe principii stricte care prevad ca protecția și securitatea datelor, precum și drepturile persoanelor vizate sa fie prioritare.
Legalitate și transparență
Datele dvs. vor fi prelucrate în mod legal și echitabil. La momentul colectării datelor, persoana vizată va fi informată cu privire la prelucrarea planificată a datelor și la gestionarea acestora. Astfel, persoanele vizate vor fi informate cel puțin în legătură cu următoarele:

  •  Controlorul de date
  •  Scopul prelucrării datelor
  •  Temeiul juridic pentru prelucrare

 
Limitarea scopului
Datele sunt colectate și procesate în scopuri definite, clare și legitime. Datele nu vor fi prelucrate într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri.


Reducerea la minimum a datelor
Se vor colecta și procesa doar acele date care sunt strict necesare pentru scopurile declarate. În cazul în care este posibilă atingerea scopului iar efortul este rezonabil, se vor procesa doar date anonimizate.


Limitări legate de stocare și ștergere
Datele cu caracter personal sunt șterse odată cu atingerea scopului pentru care au fost colectate inițial iar perioadele legale de păstrare nu împiedică ștergerea.
 
În cazul în care in anumite situatii există interese legitime cu privire la aceste date, acestea vor fi stocate până când interesele au fost clarificate din punct de vedere juridic.
 
Securitatea datelor
Principiul confidențialitatii se aplica tuturor datelor cu caracter personal. Datele sunt  tratate în mod confidențial și sunt protejate prin măsurile organizatorice și tehnice corespunzătoare împotriva accesului neautorizat, manipulării ilegale sau divulgării, precum și împotriva pierderii și distrugerii.
 
Exactitatea datelor
Datele cu caracter personal trebuie pastrate corecte, complete și la zi. În cazul datelor învechite, incorecte sau incomplete se vor lua măsuri de corecție.
 
4. Obligativitatea privind confidențialitatea datelor
Toți angajații Wuppermann și cei ai companiilor din cadrul grupului sunt obligați prin contract să păstreze confidențialitatea și sunt informați și instruiți cu regularitate cu privire la gestionarea în siguranță a datelor cu caracter personal și a altor date critice.

5. Securitatea datelor
Protecția confidențialității, disponibilității și integrității datelor este o sarcină esențială în cadrul Wuppermann. Aceasta se aplică în mod egal și secretelor comerciale, datelor privind clienții, datelor cu caracter personal și altor informații critice.
În acest sens s-au stabilit și se îmbunătățesc continuu măsuri tehnice și organizaționale de ultimă generație precum și cele mai bune practici și standarde de securitate recunoscute la nivel internațional.

6. Responsabilul cu protecția datelor
Dacă aveți întrebări cu privire la colectarea, prelucrarea sau utilizarea datelor dvs. cu caracter personal, în cazul solicitărilor de acces, corectare, blocare sau ștergere a datelor, vă rugăm să ne contactați prin poștă sau e-mail la adresele de mai jos. La aceste adrese puteți de asemenea să solicitați datele pe care le deținem despre dvs. și să solicitați modificarea, blocarea sau ștergerea acestora.
Organismele responsabile în sensul Regulamentului general privind protecția datelor UE (RGPD-UE) sunt:
 
Leverkusen, Germania
Ottostraße 5
D-51381 Leverkusen
Telefon +49 2171 50 00 800
datenschutz(at)wuppermann.com
 
Moerdijk, Țările de Jos
Vlasweg 15
Havenno. 175
NL-4782 PW Moerdijk
Telefon +31 168 357 100
gegevensbescherming_wsn(at)wuppermann.com
 
Altmünster, Austria
Großalmstraße 7
A-4813 Altmünster
Telefon +43 50 910 500
datenschutz_wmt(at)wuppermann.com
 
Judenburg, Austria
Gußstahlwerkstraße 23
A-8750 Judenburg
Telefon +43 50 910 400
datenschutz_wa(at)wuppermann.com
 
Małomice, Polonia
Ul. Fabryczna 3
PL-67-320 Malomice
Telefon +48 68 3780 - 101
rodo_wpl(at)wuppermann.com
 
Györ, Ungaria
H-9071 Gönyű, 098/2 Hrsz
Telefon + 36 30 515 3685
adatvedelem_wh(at)wuppermann.com
 
Bucureşti, România
Str. Frumoasa Nr. 41, Pod, Birou 2 Sector 1
RO-010986 Bucureşti
România
Telefon +40 (0) 31 620 08 66
protectiadatelor_ro(at)wuppermann.com
 
7. Drepturile persoanelor vizate
Fiecare persoană vizată ale cărei date cu caracter personal sunt procesate de Wuppermann își poate exercita oricând drepturile aferente persoanelor vizate și să invoce aceste drepturi responsabilului cu protecția datelor din cadrul Wuppermann.
Pentru exercitarea drepturilor dvs. în calitate de persoană vizată, vă rugăm să ne contactați în scris prin e-mail la datenschutz(at)wuppermann.com, respectiv la adresele de contact ale responsabilului cu protecția datelor.
Informarea
Persoanele vizate pot solicita oricând informații cu privire la ce date personale ale sale fac obiectul procesării și scopul pentru care sunt procesate.
Rectificarea
Persoanele vizate au dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor sale cu caracter personal inexacte.
Dreptul de restricționare
Persoanele vizate au dreptul de a restricționa prelucrarea datelor în cazul contestării corectitudinii datelor care le privesc, dacă prelucrarea are loc în mod ilegal, dacă datele nu mai sunt necesare pentru prelucrare sau dacă persoanele vizate s-au opus prelucrării.
Dreptul de retragere
Persoanele vizate au dreptul de a se opune in orice moment prelucrării datelor sale cu caracter personal.
Transferabilitatea
Persoanele vizate au dreptul de a primi datele cu caracter personal care le privesc și pe care le-au furnizat către Wuppermann într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Persoanele vizate au dreptul de a solicita transferul datelor către un alt responsabil, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Transferabilitatea se aplică doar datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul procedurilor automate.
Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
Persoana vizată are dreptul de a solicita ștergerea imediată a datelor cu caracter personal care o privesc dacă temeiul juridic pentru prelucrarea datelor lipsește sau nu mai este în vigoare, dacă s-a opus prelucrării datelor, dacă prelucrarea datelor este ilegală, iar perioadele legale de păstrare nu împiedică ștergerea.
Siguranța datelor are prioritate în ceea ce privește drepturile persoanelor vizate, motiv pentru care invocarea de către persoanele vizate a drepturilor acestora este posibilă doar după ce persoanele vizate au fost identificate fără echivoc.
Aveți de asemenea dreptul de a depune oricand plângere către autoritatea de protecție a datelor.

8.  Transferul de date
Transferul de date personale către entități din afara grupului companiei și din țări terțe UE are loc doar în conformitate cu legislația în vigoare și asigurând cel mai înalt nivel de confidențialitate și securitate a datelor.
Datele cu caracter personal sunt transmise între companiile din cadrul grupului Wuppermann ca parte din procesul de prelucrare al datelor la nivel de grup.
Wuppermann folosește diverși împuterniciți pentru prelucrarea datelor. Toți împuterniciții sunt obligați, conform unui contract privind persoanele împuternicite de operator pentru prelucrarea datelor, să respecte prevederile legale în vigoare cu privire la protecția datelor.

9. Controlul și îmbunătățirea continuă
Îmbunătățirea continuă a calității și a proceselor ocupă un rol central pe lista de priorități Wuppermann.
Respectarea prevederilor privind protecția datelor și a legislației în vigoare, precum și eficacitatea măsurilor de protecție și securitate acestora, sunt evaluate și îmbunătățite în mod continuu pentru a putea garanta funcționarea optima a măsurilor implementate privind protecția datelor.